Om Lustigkulle

Lustigkulle är en plats under ständig förändring.

Eventplats, kurser, konferenser, möten, utställningar, musikscen, föreläsningar, restaurang eller café.

Ibland öppnar vi Lustigkulle för egna arrangemang som föreläsningar, utställningar, musik, café eller middagar. Men framför allt är vi en plats där ni har möjlighet att tillsammans med oss skapa en unik möjlighet för samvaro, lärande, konferenseller bara en annorlunda fest."

Lustigkulle unplugged

”Lustigkulle unplugged”Musik, föreläsningar, konst, mat som ska kännetecknas av avskalade och innerliga möten mellan publik och utövare. Vi vill äta tillsammans med kocken, möta konstnären utan digitala filter eller hjälpmedel, lyssna på musiken men också på det som finns mellan tonerna. Poesi, berättelser och möten mellan människor.